Kaip rasti džaulius pagal bangos ilgį?
Kaip rasti džaulius pagal bangos ilgį?
Anonim

Elektromagnetinės spinduliuotės fotono energijos nustatymo lygtis yra E=hν, kur E yra energijaDžauliais, h yra Planko konstanta, 6,626 × 10-34J⋅s, o ν (tariama „noo“) yra dažnis. Jums buvo suteikta bangos ilgis λ (tariama lambda) nanometrais, bet ne dažnis.

Panašiai galite paklausti, kaip rasti džaulius?

Padauginkite vatus iš sekundžių, kad gautumėtedžaulių. 1 vato įrenginys sunaudoja 1 Džaulis energijos kas 1 sekundę. Jei vatų skaičių padauginsite iš sekundžių skaičiaus, gausite džaulių. Į rasti Išsiaiškinkite, kiek energijos sunaudoja 60 W lemputė per 120 sekundžių, tiesiog padauginkite (60 vatų) x (120 sekundžių) = 7200Džauliais.

kokia dažnio formulė? The dažnio formulė yra: f(dažnis) = 1 / T (taškas). f = c / λ = bangos greitisc (m/s) / bangos ilgis λ (m). The formulę laikas yra: T (periodas) = ​​1 / f (dažnis). λ = c / f = bangos greitis c (m/s) / dažnis f (Hz).

Taip pat galima paklausti, kaip rasti fotono bangos ilgį?

Energija E, dažnis f ir bangos ilgisλ iš a Fotonas yra susiję taip: E=hf=hc/λ, kur c – šviesos greitis, o h – Planko konstanta. Taigi, atsižvelgiant į E arba f, bangos ilgis λ galima lengvai apskaičiuoti.

Kaip sprendžiate dėl energijos?

Formulė, skirta energijos judėjimo yra KE =.5× m × v2 kur KE yra kinetinė energijosdžauliais, m yra masė kilogramais, o v yra greitis metrais per sekundę.

Populiarus pagal temą